Remissutkast

remissversion_lokal-utvecklingsstrategi-halsingebygden-ver1.pdf (utvecklinghalsingebygden.se)

Nuläges-/omvärldsanalysen

bilaga-1-swot-analys-remissversion_lokal-utvecklingsstrategi-halsingebygden-ver1.pdf (utvecklinghalsingebygden.se)

  • Innehåller strategin delar som dina tankar, idéer och kommande initiativ faller inom?
  • Har vi missat något område som vi behöver komplettera med?

Din åsikt är viktig, så vi tar tacksamt emot dina tankar, idéer och reflektioner till mailto:info@utvecklinghalsingebygden.se?subject=Angående remiss för ny utvecklingsstrategi

Efter den 31 augusti kommer inkomna reflektioner sammanställas och rapporten att justeras och slutföras. Rapporten ska skickas in till Jordbruksverket senast den 15 oktober 2021.

En strategi tar form

Tillsammans skapar vi livskvalitet och ett hållbart Hälsingland för alla

Vision Utveckling Hälsingebygden

Nu finns ett remissutkast för den nya utvecklingsstrategins innehåll och riktning. Där kan du läsa om visionen, övergripande mål och insatsområden samt hur vi kommit fram till dessa. Vi tar gärna emot feedback och dina tankar på ett konstruktivt sätt.

  • Innehåller strategin delar som dina tankar, idéer och kommande initiativ faller inom?
  • Har vi missat något område som vi behöver komplettera med?

Din åsikt är viktig, så vi tar tacksamt emot dina tankar, idéer och reflektioner till mailto:info@utvecklinghalsingebygden.se?subject=Angående remiss för ny utvecklingsstrategi

Efter den 31 augusti kommer inkomna reflektioner sammanställas och rapporten att justeras och slutföras. Rapporten ska skickas in till Jordbruksverket senast den 15 oktober 2021.

Är du mellan 16 och 25 år?

Värsta och bästa framtiden i Hälsingland!

Dina åsikter är viktiga för oss för att forma en ny utvecklingsstrategi. Vi skulle därför vilja be dig, som är mellan 16 och 25 år att svara på vår enkät. Och du som inte har åldern inne…. sprid gärna budskapet till de du känner i din omgivning.

Du når den på https://www.menti.com/4j9baxsza8

Eller surfa in på menti.com och ange koden 3223 3640

Eller scannar koden:

Tack för ert deltagande och engagemang

Tillsammans är vi starka, kunniga och otroligt kloka. Under några veckors tid har mer än 150 svar strömmat in i den digitala enkät för att säkerställa nuläget och visionen med vårt utvecklingsområde. Förra veckan genomfördes två dialogträffar med mycket spännande och engagerade diskussioner. Tack för det!

Just nu pågår analys av all data och utifrån detta, kommer vi att ta sikte mot framtida insatsområden, målbild och en vision om hur vi vill att vårt vackra Hälsingebygden ska se ut 2030. Tillsammans formar vi en gemensam plattform för hållbar utveckling.

En av frågorna som vi ställde i den digitala enkäten är ”Vad ser du som Hälsingebygdens främsta fördelar?” Nedan följer en visuell bild på ord som upprepade sig frekvent i svaren.

Ja, svaren är enhälliga. Visst är vi väl stolta över vår bygd, vår fantastiska natur med blånande berg, skog, hav och strömmande vatten. Det finns gott om engagemang, fantastiska eldsjälar och många föreningar. Vi är kreativa som företagare, här finner du gott om lokalproducerade varor och tjänster. Vi är en attraktiv bygd med ett vackert kulturarv i form av bland annat vackra Hälsingegårdar, musik och fina hantverk. Vi ligger i ett geografiskt attraktivt läge och kan, förutom den fantastiska naturen, erbjuda en stor portion frisk luft och lugn både åt oss själva och våra besökare.

En hälsning från Ljusdal

Vilken potential ser du på platsen där du bor? Vilka behov vill du uppmärksamma? Vi är nyfikna på ditt bidrag för hur vi ska utveckla vår bygd, Hälsingebygden.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny strategi för Utveckling Hälsingebygden. Genom strategin vill vi skapa förutsättningar för att låta vårt område nå sin fulla potential. För att nå framgång i strategiarbetet behöver vi dig, dina tankar, dina idéer och din lokalkännedom. Vi tror nämligen att det är du som bor och verkar på en plats, som bäst vet vad som behövs för att göra den platsen ännu bättre. Vi skulle uppskatta om du kan ta dig tid att svara på medföljande enkät.

Enkäten är anonym och den kommer ligga öppen under tiden 28 april till 19 maj 2021.

Alla som vill delta, är välkomna att delta.

Länk till enkät: https://forms.office.com/r/fGzQDdWd4x

Låt oss få ta del av dina åsikter – Dialogträff 18:e respektive 20 maj 2021

Vilka behov- och utvecklingsmöjligheter finns inom Hälsingebygden? Det är frågan som vår utvecklingsstrategi för åren 2023-2027 tar avstamp ifrån.

Vill du vara med och diskutera vad som är så bra med vårt utvecklingsområde, vad som gör oss lite extra stolta, men också vad som är mindre bra och skulle kunna utvecklas. Vart är vi på väg och vad kommer göra att vi når dit? Under ett par timmar kommer vi utforska hur vi vill att vår bygd ska vara om 10 år och försöka identifiera aktiviteter och möjligheter som gör att vi tar oss dit.

Vi bjuder nu in till dialogträffar. Din röst är viktig, så varmt välkommen!

Tisdag 18/5 kl 14-16. Vill du vara med på denna träff, anmäl dig här

Torsdag 20/5 kl 16-18. Passar torsdagen dig bättre, så finner du anmälan här

Varmt välkommen!

Har du funderingar eller frågor är du varmt välkommen att höra av dig till processledaren för framtagandet eller via mejl till info@utvecklinghalsingebygden.se

Hur gör vi?

Leader är en framgångsrik metod för landsbygdsutveckling som används inom EU. Den bygger på att vi tillsammans tar tillvara på de lokala styrkor och utvecklingsmöjligheter inom vårat område. Det sker i samverkan mellan privata, ideella och offentliga organisationer och vi utgår från ett underifrånperspektiv. Det betyder att det är vi som bor och verkar i vårt område som driver och påverkar vår lokala utveckling.

Utveckling Hälsingebygdens strategi talar om hur vi tillsammans vill att vår bygd ska utvecklas för framtiden. Den ska uttrycka behov och önskemål från hela utvecklingsområdet – så att de projekt som får stöd, bidrar till hela områdets utveckling. Därför är insamlingen av behov och önskemål i framtagandet av strategin oerhört viktig.

Vill du också komma i kontakt med oss, så ser vi fram emot att ta del av dina åsikter. Ta kontakt med processledaren eller till info@utvecklinghalsingebygden.se

Just nu ligger en enkät öppen där du är välkommen att svara på frågor om vår utveckling av bygden https://forms.office.com/r/fGzQDdWd4x

Tillsammans utvecklar vi Hälsingebygden

Vilken potential ser du på platsen där du bor? Vilka behov vill du uppmärksamma? Vi är nyfikna på ditt bidrag för hur vi ska utveckla vår bygd, Hälsingebygden.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny strategi för Utveckling Hälsingebygden. Genom strategin vill vi skapa förutsättningar för att låta vårt område nå sin fulla potential. För att nå framgång i strategiarbetet behöver vi dig, dina tankar, dina idéer och din lokalkännedom. Vi tror nämligen att det är du som bor och verkar på en plats, som bäst vet vad som behövs för att göra den platsen ännu bättre. Vi skulle uppskatta om du kan ta dig tid att svara på medföljande enkät.

Enkäten är anonym och den kommer ligga öppen under tiden 28 april till 19 maj 2021.

Alla som vill delta, är välkomna att delta.

Länk till enkät: https://forms.office.com/r/fGzQDdWd4x

Varför är din åsikt viktig?

Vad behövs för att din plats ska utvecklas? Behoven och förutsättningarna ser olika ut i vår bygd. Därför är det viktigt för oss att samla in önskemål och synpunkter från organisationer och verksamheter över utvecklingsområdet. Det gör vi genom att genomföra en webenkät, anordna dialogmöten och på andra sätt fånga in de behov som finns. Vi vill skapa engagemang och delaktighet i lokal utveckling av Hälsingebygden och även inspirera till idéer och nätverkande.

Via enkät, möten och här har du möjlighet att tala om vad som är bra och vad ni är stolta över, men också vad som är mindre bra och som skulle kunna utvecklas. Kanske har du en dröm om hur du vill att ditt närområde ska se ut i framtiden? Tillsammans identifierar vi möjligheter och utmaningar på vägen!