EN NY STRATEGI TAR FORM

Programperioden 2023-2027

Utveckling Hälsingebygdens fördelar stöd till lokala utvecklingsprojekt inom Hälsingland samt östra delen av Härjedalen. Kanske har du hört talas om etableringen av gårdsbutiken Kanonholmen, studenttävlingen Delsbo Electric eller utvecklingen av cykelturismen i Järvsö? Det är några projekt som möjliggjorts genom bland annat Utveckling Hälsingebygden. Nu är det hög tid att vi tar fram nästa programperiods utvecklingsstrategi som talar om vilka lokala förutsättningar och utvecklingsbehov som finns inom vårt utvecklingsområde.

För att ett projekt ska få stöd genom Utveckling Hälsingebygden behöver projektidén passa in i strategin. Därför är det viktigt att strategin stämmer väl överens med de behov vi identifierat i vårt område – så att goda idéer och projekt kan förverkligas! Utveckling Hälsingebygden lokala utvecklingsstrategi samordnas med EU:s målsättningar för landsbygdsutveckling och andra övergripande planer.

Vad händer nu?

På den här temporära sidan (inkl blogg) kan se hur färdplanen och framtagandet av den nya strategin ser ut. Du kan också följa arbetet och lämna önskemål och synpunkter på strategins innehåll. Har du funderingar eller inspel är du varmt välkommen att höra av dig till processledaren för framtagandet eller via mejl till info@utvecklinghalsingebygden.se

Läs remissutkastet:

remissversion_lokal-utvecklingsstrategi-halsingebygden-ver1.pdf (utvecklinghalsingebygden.se)

Nuläges-/omvärldsanalys:

bilaga-1-swot-analys-remissversion_lokal-utvecklingsstrategi-halsingebygden-ver1.pdf (utvecklinghalsingebygden.se)

  • Innehåller strategin delar som dina tankar, idéer och kommande initiativ faller inom?
  • Har vi missat något område som vi behöver komplettera med?

Din åsikt är viktig, så vi tar tacksamt emot dina tankar, idéer och reflektioner till mailto:info@utvecklinghalsingebygden.se?subject=Angående remiss för ny utvecklingsstrategi

Efter den 31 augusti kommer inkomna reflektioner sammanställas och rapporten att justeras och slutföras. Rapporten ska skickas in till Jordbruksverket senast den 15 oktober 2021.