Tack för ert deltagande och engagemang

Tillsammans är vi starka, kunniga och otroligt kloka. Under några veckors tid har mer än 150 svar strömmat in i den digitala enkät för att säkerställa nuläget och visionen med vårt utvecklingsområde. Förra veckan genomfördes två dialogträffar med mycket spännande och engagerade diskussioner. Tack för det!

Just nu pågår analys av all data och utifrån detta, kommer vi att ta sikte mot framtida insatsområden, målbild och en vision om hur vi vill att vårt vackra Hälsingebygden ska se ut 2030. Tillsammans formar vi en gemensam plattform för hållbar utveckling.

En av frågorna som vi ställde i den digitala enkäten är ”Vad ser du som Hälsingebygdens främsta fördelar?” Nedan följer en visuell bild på ord som upprepade sig frekvent i svaren.

Ja, svaren är enhälliga. Visst är vi väl stolta över vår bygd, vår fantastiska natur med blånande berg, skog, hav och strömmande vatten. Det finns gott om engagemang, fantastiska eldsjälar och många föreningar. Vi är kreativa som företagare, här finner du gott om lokalproducerade varor och tjänster. Vi är en attraktiv bygd med ett vackert kulturarv i form av bland annat vackra Hälsingegårdar, musik och fina hantverk. Vi ligger i ett geografiskt attraktivt läge och kan, förutom den fantastiska naturen, erbjuda en stor portion frisk luft och lugn både åt oss själva och våra besökare.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *