Remissutkast

remissversion_lokal-utvecklingsstrategi-halsingebygden-ver1.pdf (utvecklinghalsingebygden.se) Nuläges-/omvärldsanalysen bilaga-1-swot-analys-remissversion_lokal-utvecklingsstrategi-halsingebygden-ver1.pdf (utvecklinghalsingebygden.se) Innehåller strategin delar som dina tankar, idéer och kommande initiativ faller inom? Har vi missat något område som vi behöver komplettera med? Din åsikt är viktig, så vi tar tacksamt emot dina tankar, idéer och reflektioner till mailto:info@utvecklinghalsingebygden.se?subject=Angående remiss för ny utvecklingsstrategi Efter den 31 augusti kommer inkomna reflektioner sammanställas och …

En strategi tar form

Tillsammans skapar vi livskvalitet och ett hållbart Hälsingland för alla Vision Utveckling Hälsingebygden Nu finns ett remissutkast för den nya utvecklingsstrategins innehåll och riktning. Där kan du läsa om visionen, övergripande mål och insatsområden samt hur vi kommit fram till dessa. Vi tar gärna emot feedback och dina tankar på ett konstruktivt sätt. Innehåller strategin …

Är du mellan 16 och 25 år?

Värsta och bästa framtiden i Hälsingland! Dina åsikter är viktiga för oss för att forma en ny utvecklingsstrategi. Vi skulle därför vilja be dig, som är mellan 16 och 25 år att svara på vår enkät. Och du som inte har åldern inne…. sprid gärna budskapet till de du känner i din omgivning. Du når …

Tack för ert deltagande och engagemang

Tillsammans är vi starka, kunniga och otroligt kloka. Under några veckors tid har mer än 150 svar strömmat in i den digitala enkät för att säkerställa nuläget och visionen med vårt utvecklingsområde. Förra veckan genomfördes två dialogträffar med mycket spännande och engagerade diskussioner. Tack för det! Just nu pågår analys av all data och utifrån …

En hälsning från Ljusdal

Vilken potential ser du på platsen där du bor? Vilka behov vill du uppmärksamma? Vi är nyfikna på ditt bidrag för hur vi ska utveckla vår bygd, Hälsingebygden. Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny strategi för Utveckling Hälsingebygden. Genom strategin vill vi skapa förutsättningar för att låta vårt område nå sin …

Låt oss få ta del av dina åsikter – Dialogträff 18:e respektive 20 maj 2021

Vilka behov- och utvecklingsmöjligheter finns inom Hälsingebygden? Det är frågan som vår utvecklingsstrategi för åren 2023-2027 tar avstamp ifrån. Vill du vara med och diskutera vad som är så bra med vårt utvecklingsområde, vad som gör oss lite extra stolta, men också vad som är mindre bra och skulle kunna utvecklas. Vart är vi på …

Hur gör vi?

Leader är en framgångsrik metod för landsbygdsutveckling som används inom EU. Den bygger på att vi tillsammans tar tillvara på de lokala styrkor och utvecklingsmöjligheter inom vårat område. Det sker i samverkan mellan privata, ideella och offentliga organisationer och vi utgår från ett underifrånperspektiv. Det betyder att det är vi som bor och verkar i …

Tillsammans utvecklar vi Hälsingebygden

Vilken potential ser du på platsen där du bor? Vilka behov vill du uppmärksamma? Vi är nyfikna på ditt bidrag för hur vi ska utveckla vår bygd, Hälsingebygden. Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny strategi för Utveckling Hälsingebygden. Genom strategin vill vi skapa förutsättningar för att låta vårt område nå sin …

Varför är din åsikt viktig?

Vad behövs för att din plats ska utvecklas? Behoven och förutsättningarna ser olika ut i vår bygd. Därför är det viktigt för oss att samla in önskemål och synpunkter från organisationer och verksamheter över utvecklingsområdet. Det gör vi genom att genomföra en webenkät, anordna dialogmöten och på andra sätt fånga in de behov som finns. …