Hur gör vi?

Leader är en framgångsrik metod för landsbygdsutveckling som används inom EU. Den bygger på att vi tillsammans tar tillvara på de lokala styrkor och utvecklingsmöjligheter inom vårat område. Det sker i samverkan mellan privata, ideella och offentliga organisationer och vi utgår från ett underifrånperspektiv. Det betyder att det är vi som bor och verkar i vårt område som driver och påverkar vår lokala utveckling.

Utveckling Hälsingebygdens strategi talar om hur vi tillsammans vill att vår bygd ska utvecklas för framtiden. Den ska uttrycka behov och önskemål från hela utvecklingsområdet – så att de projekt som får stöd, bidrar till hela områdets utveckling. Därför är insamlingen av behov och önskemål i framtagandet av strategin oerhört viktig.

Vill du också komma i kontakt med oss, så ser vi fram emot att ta del av dina åsikter. Ta kontakt med processledaren eller till info@utvecklinghalsingebygden.se

Just nu ligger en enkät öppen där du är välkommen att svara på frågor om vår utveckling av bygden https://forms.office.com/r/fGzQDdWd4x

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *