En hälsning från Ljusdal

Vilken potential ser du på platsen där du bor? Vilka behov vill du uppmärksamma? Vi är nyfikna på ditt bidrag för hur vi ska utveckla vår bygd, Hälsingebygden.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny strategi för Utveckling Hälsingebygden. Genom strategin vill vi skapa förutsättningar för att låta vårt område nå sin fulla potential. För att nå framgång i strategiarbetet behöver vi dig, dina tankar, dina idéer och din lokalkännedom. Vi tror nämligen att det är du som bor och verkar på en plats, som bäst vet vad som behövs för att göra den platsen ännu bättre. Vi skulle uppskatta om du kan ta dig tid att svara på medföljande enkät.

Enkäten är anonym och den kommer ligga öppen under tiden 28 april till 19 maj 2021.

Alla som vill delta, är välkomna att delta.

Länk till enkät: https://forms.office.com/r/fGzQDdWd4x

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *