Remissutkast

remissversion_lokal-utvecklingsstrategi-halsingebygden-ver1.pdf (utvecklinghalsingebygden.se)

Nuläges-/omvärldsanalysen

bilaga-1-swot-analys-remissversion_lokal-utvecklingsstrategi-halsingebygden-ver1.pdf (utvecklinghalsingebygden.se)

  • Innehåller strategin delar som dina tankar, idéer och kommande initiativ faller inom?
  • Har vi missat något område som vi behöver komplettera med?

Din åsikt är viktig, så vi tar tacksamt emot dina tankar, idéer och reflektioner till mailto:info@utvecklinghalsingebygden.se?subject=Angående remiss för ny utvecklingsstrategi

Efter den 31 augusti kommer inkomna reflektioner sammanställas och rapporten att justeras och slutföras. Rapporten ska skickas in till Jordbruksverket senast den 15 oktober 2021.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *