En ny strategi tar form

Utveckling Hälsingebygdens fördelar stöd till lokala utvecklingsprojekt inom Hälsingland samt östra delen av Härjedalen. Kanske har du hört talas om etableringen av gårdsbutiken Kanonholmen, studenttävlingen Delsbo Electric eller utvecklingen av cykelturismen i Järvsö? Det är några projekt som möjliggjorts genom bland annat Utveckling Hälsingebygden. Nu är det hög tid att vi tar fram nästa programperiods utvecklingsstrategi som talar om vilka lokala förutsättningar och utvecklingsbehov som finns inom vårt utvecklingsområde.

För att ett projekt ska få stöd genom Utveckling Hälsingebygden behöver projektidén passa in i strategin. Därför är det viktigt att strategin stämmer väl överens med de behov vi identifierat i vårt område – så att goda idéer och projekt kan förverkligas! Utveckling Hälsingebygden lokala utvecklingsstrategi samordnas med EU:s målsättningar för landsbygdsutveckling och andra övergripande planer.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *